امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
- OmidName_Edits فایل

تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1395/03/23 تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار فایل
1394/07/26 افزایش هزینه حسابرس و حذف کارمزد ابطال فایل
1394/03/10 تغییر متولی فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود