صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 1,424,968,567,891
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: حسابرسی رهبین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 760,177
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,239,823 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,828,100
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12 صندوق با درآمد ثابت قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,833,762
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,827,541
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود